Home » Vrienden van

Steun Stadsboerderij Holywood

Wordt een “Vriend van”; wij hebben uw hulp nodig.

 

Per 1 januari 2016 is Kinderboerderij Holywood verder gegaan als Stichting Stadsboerderij Holywood. De nieuwe naam hoort bij de overgang van Gemeente naar Stichting.

Gelukkig kon de boerderij, na het terugtrekken van de Gemeente, in de vorm van een Stichting een doorstart maken. Dit betekent echter wel dat het budget niet voldoende is om aan alle eisen van deze tijd te voldoen.

Wij, het bestuur van de stichting, willen met de Stadboerderij nog steeds graag mensen in contact brengen met dieren en educatief zijn. Wij hopen dat u het net zo belangrijk vindt als wij dat Vlaardingen een boerderij heeft waar bezoekers in contact kunnen komen met dieren.

Om die reden hebben wij een “Vrienden van” Stadboerderij Holywood opgezet.

Mogelijkheden in sponsoring:
In december 2015 werd de stichting actief. Wij willen wij na vele jaren bezuinigingen van de Gemeente ons dierenbestand weer op pijl brengen.
Om dit allemaal te kunnen realiseren zoeken wij mensen die met ons willen samenwerken. De samenwerking kan op vele manieren en misschien heeft u hierin ook nog goede ideeën. Laat ons dit weten via de ideeënbus op de boerderij.

Eenmalige donatie:
Dit zal de boerderij een startkapitaal geven, uw bijdrage is hierin vrijblijvend. Dit kan op rekeningnummer: NL 16 INGB 0006 9623 92
t.a.v. Stichting Stadsboerderij
o.v.v. Ik sponsor Stadsboerderij Holywood

Met uw bijdrage kunnen we de boerderij onderhouden op verschillende vlakken, daar waar op dat moment behoefte aan is. Zie dit in de vorm van het onderhouden en verbouwen van de hokken, onderhoud op het erf en onderhoud aan de speeltoestellen

Donatie

€ 5,00

Donatie

€ 5,00

U kunt al een donatie doen vanaf € 5,-.

Heel erg bedankt voor uw steun!